1. Duff_man
2. STEAM_0:0:5532092
3. daedr, ili azaza
4. Hz, ne znaiyu. Bez prechin zabaneli (Pishit chto >>>>> Reason:...